Válaszok ismétlődő kérdésekre

Image

Mi a Tricksy ?

  A Tricksy egy szemléletet, egy megközelítési módot takar. Azért neveztük el tricksy-nek, mert a szó jelentései jól jellemzik a hozzáállásunkat a párral táncolt táncokhoz.

  A tricksy szó jelentései: ravasz, agyafúrt, csinos, elegáns, elmés…

 A tricksy bővebb a sokat használt trick (trükk) jelzőnél. A trükk többnyire önálló mozdulatot, mozdulatsort jelez, míg a tricksy páros, vagy társas „játék” és mindig szerves része a partner reakciója.

Image
 Mi a bachata?
  A bachata egy karib eredetű zenei stílus és (párral táncolt) tánc, amely az 1960-as években született.

  Zenében José Manuel Calderón „Borracho de amor” számától eredeztetik (napjaink bachata számaiba itt hallgathatsz bele), míg táncként „utcai tánc”, így a táncstílus születése ennyire nem konkretizálható. Az „utcai tánc” jelző annyit jelent, hogy nem rendelkezik sillabusszal, minden mozdulata szabad improvizációként született és folyamatosan fejlődik, változik.
  Történelmi szempontból is érdekes a bachata fejlődése, de itt csak a tánc főbb sarokpontjait emlitjük: 
  Az anekdoták alapján a bachatát eleinte a bolero egy változatának gondolták, de a gondos forráskutatások is a bolero, a son és a merengue egymásra hatásából eredeztetik. Az utcai tánc jellegéből adódóan folyamatosan hatottak és hatnak rá az egyéb táncok, mozgáskultúrák. Ezen hatások beépülései alapján különböztetünk meg irányzatokat.

  A főbb irányzatok a következők:
 
  • bachata moderna, a salsa és a cha-cha
  • bachatangó, a tangó
  • urban bachata, a hip-hop és egyéb utcai táncok
  • sensual bachata, a testhullámok, forgások, izolációs (jellemzően balett) technikák
  • bachata fusion, ami gyakorlatilag bármilyen mozgáskultúra

    mozdulatainak, mozgásformáinak beépülésével, alkalmazásával azonosíthatók.